• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Podnikové finance


Zkratka: DSP-PF-KS
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Ekonomika a management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 1.11.2019
Profil oboru:
Doktorské vzdělání poskytne absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti podnikových financí vyšší stupeň vzdělání, prohlubující teoretické znalosti.
Cílem doktorského studia e naučit absolventy metodám vědecké práce.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent doktorského studijního oboru Podnikové finance získá hluboké teoretické znalosti v oblasti ekonomických teorií a finančních teorií. Dokáže kriticky posoudit soudobé názory v oblasti ekonomických teorií a podnikových financí, je schopen formulovat výzkumný problém, navrhnout hypotézu k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení, věcně argumentovat při prezentaci výsledků své práce. Nedílnou součástí základních znalostí absolventa DSP je schopnost kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnost vyjadřovat se písemně v anglickém jazyce.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent studia najde uplatnění jako akademický pracovník ekonomicky zaměřených fakult, ekonomický a finanční analytik, asistent znalca v oboru oceňování podniků, finanční manager mezinárodních korporací.
Garant oboru: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-mvpD Metodologie vědecké práce cs  0? zimní P drzk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-merD Moderní metody v ekonomickém rozhodování cs  0? letní P drzk   ano
 


Ročník 1, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-tevD Teorie ekonomických věd cs  0? celoroční P drzk   ano
FP-tevD Teorie ekonomických věd cs  0? celoroční P drzk   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-PfmD Finanční management cs  0? celoroční P drzk   ano
FP-PfmD Finanční management cs  0? celoroční P drzk   ano

Povinně volitelný
FP-PiktD Informační a komunikační technologie cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FP-PiktD Informační a komunikační technologie cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FP-PftD Teorie finančních trhů cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FP-PftD Teorie finančních trhů cs  0? celoroční PV drzk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
1 povinnost: 1 předmět