• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Řízení a ekonomika podniku - dob.


Zkratka: DSP-ŘEP-D
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Ekonomika a management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 31.12.2015
Profil oboru:
Doktorské vzdělání poskytne absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti řízení a ekonomiky podniku vyšší stupeň vzdělání, prohlubující teoretické znalosti.
Cílem doktorského studia je naučit absolventy metodám vědecké práce.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent doktorského studia je schopen samostatné vědecké, výzkumné a řídicí práce.
Je připraven řešit náročné koncepční, výzkumné a vývojové problémy v oblasti řízení a ekonomika podniku. V praxi je schopen samostatně vést výzkum, vývoj a výrobu .
Nachází uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic v některých větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy a navrhovat a realizovat nová, originální řešení.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent studia najde uplatnění jako akademický pracovník ekonomicky zaměřených fakult, jako výzkumný pracovník ve výzkumných organizacích zaměřených na ekonomický a podnikatelský výzkum. V souladu s přijatým programem a oborem bude absolvent schopen zaměřit se na ekonomiku podniku ve všech jejich souvislostech, vrcholový management podniku, výkonný management, marketing, logistika.
Garant oboru: prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-mvpD Metodologie vědecké práce cs  0? zimní P drzk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-merD Moderní metody v ekonomickém rozhodování cs  0? letní P drzk   ano
 


Ročník 1, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-tevD Teorie ekonomických věd cs  0? celoroční P drzk   ano
FP-tevD Teorie ekonomických věd cs  0? celoroční P drzk   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-RtmD Teorie managementu cs  0? celoroční P drzk   ano
FP-RtmD Teorie managementu cs  0? celoroční P drzk   ano

Povinně volitelný
FP-RplsD Produkční a logistické systémy cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FP-RplsD Produkční a logistické systémy cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FP-RtmarD Teorie marketingu cs  0? celoroční PV drzk 1 ano
FP-RtmarD Teorie marketingu cs  0? celoroční PV drzk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
1 povinnost: 1 předmět