• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Ekonomika a procesní management


Zkratka: BAK-EPM-KS
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Ekonomika a management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 21.12.2015
Akreditace do: 31.12.2019
Profil oboru:
Vychovat odborníky z oblastí, které pro průmyslové odvětví a tím i podnik, zajistí tvorbu navýšení přidané hodnoty pro zákazníky v míře, umožňující získání i konkurenční výhody. Budou to odborníci, kteří mají základní technické znalosti provázené manažérskými dovednostmi a mají schopnost vyjádřit i ekonomické vazby mezi technikou, technologií a rozhodování managementu i v časových rovinách (strategie, taktika a operativa). Naplněním cíle studia budou realizovány i požadavky české průmyslové praxe na vysokoškolsky vzdělané odborníky v globalizovaném prostředí.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti managementu, ekonomie, strojírenské technologie. Tímto zaměřením absolvent získá základní orientaci v oblasti ekonomiky a řízení na úrovni potřebné pro nižší a střední management výrobních útvarů - především na úrovni vedoucích dílen a provozů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent tohoto bakalářského oboru získá znalosti pro řízení průmyslových podniků z hlediska tvorby hodnoty pro zákazníka v oblastech nákupu, produkčních procesů, logistiky, marketingu s použitím procesního a projektového řízení.
Bude umět vyhodnotit i ekonomickou stránku těchto funkcí včetně oblasti zavedení přípravy návrhů nových a inovovaných výrobků do výrobního procesu.
Bude umět pracovat s produkty IT v oblasti podnikových informačních systémů i jejich modulů a na tomto základu se rozhodovat pro zmenšení rizika podnikání.
Absolvent získá originální terminologii, bude mít možnost pracovat s odbornými poznatky a případně je rychle zavádět do praxe.
Současně v průběhu studia převede své získané znalosti v dovednosti formou exkurzí a praxe při zpracování projektů.
Po získání praktických dovedností bude schopen vést malou či střední firmu nebo se úspěšně zapojit do managementu rodinné firmy.

Profil absolventa lze upřesnit získanými znalostmi a dovednostmi v průběhu bakalářského studia dle struktury znalostí a dovedností:
Obecné teoreticko-ekonomické
Znalosti: hlubší přehled v oblasti ekonomických teorií, který umožňuje zvyšování kvalifikace samostudiem.
Dovednosti: rozhodování na základě analytického vyhodnocení současných trendů vývoje hospodářství v globalizovaném prostředí.
Kompetence: práce s dovednostmi při získávání informací ze sestavených prognóz vývoje ekonomických jevů s vazbami do průmyslových odvětví.

Manažerské a řídící
Znalosti: metody, postupy při použití strategie marketingové, výrobní, logistické a podnikové, použití při řídících procesech podniku na operativní úrovni.
Dovednosti: odborné a komplexní zpracování projektů v oblasti řízení podniku, (taktiky, operativy) i jeho odborných funkcí a řízení realizace projektů.
Kompetence: řízení malého, středního podniku i rodinného podniku, práce se zdroji pro rozvoj podnikání, tvorba rozhodnutí při nepředvídaných i mimořádných stavech podnikání.

Komunikační schopnosti
Znalosti: Vedení pracovního týmu a prezentace výsledků řešení problémů manažérského charakteru na všech úrovních.
Dovednosti: realizace práce s pracovníky k motivaci navýšení výkonů a vyřešení problémů a návrhy realizace řešení.
Kompetence: odpovědnost za realizaci všech manažérských funkcí při procesním řízení.

Práce s daty – IS
Znalosti: Metody a postupy použití produktů pro manažérské rozhodování (MS Projekt, ARIS, ERP, TPV 2000, BPM)
Dovednosti: samostatná práce v laboratořích na individuálním zadání semestrální práce za použití produktů IT.
Kompetence: činnost odborníka v podnikových funkcích i procesech – marketing, vývoj, nákup, výroba, logistika, obchod.

Jazykové schopnosti
Znalosti: pokročilá znalost odborné terminologie v anglickém jazyce.
Dovednosti: schopnost práce s odbornými texty i v komunikační rovině.
Kompetence: samostatné jednání odborníků v oblasti podnikových funkcí (marketing, obchod, nákup, logistika) v anglickém jazyce.
Garant oboru: prof. Ing. Marie Jurová, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BbdmK Behaviorální dovednosti manažera cs  3  zimní P kl   ano
FP-epK Ekonomika podniku cs  4  zimní P zk   ano
FP-BinfK Informatika cs  4  zimní P zk   ano
FP-BkvmK Kvantitativní metody cs  4  zimní P zk   ano
FP-mak1K Makroekonomie 1 cs  5  zimní P zk   ano
FP-Bma1K Matematika 1 cs  5  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-HA1KZ Hospodářská angličtina 1 en  3  zimní PV zk 1 ano
FP-HA2KZ Hospodářská angličtina 2 en  3  zimní PV zk 1 ano

Volitelný
FP-pmzK Praktikum z matematiky 1 cs  3  zimní V kl   ano
FP-sooK Systémy odměňování v organizacích cs  4  zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BmanK Management cs  5  letní P zk   ano
FP-Bma2K Matematika 2 cs  5  letní P zk   ano
FP-mik1K Mikroekonomie 1 cs  5  letní P zk   ano
FP-uceK Účetnictví cs  4  letní P zk   ano
FP-BumvK Úvod do materiálových věd a inženýrství cs  5  letní P zk   ano
FP-BzdK Zpracování dat cs  3  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FP-HA2KL Hospodářská angličtina 2 en  3  letní PV zk 1 ano
FP-HA3KL Hospodářská angličtina 3 en  3  letní PV zk 1 ano

Volitelný
FP-pmlK Praktikum z matematiky 2 cs  3  letní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BbpK Bezpečnost práce cs  3  zimní P kl   ano
FP-fpK Finance podniku cs  4  zimní P zk   ano
FP-BmarK Marketing cs  4  zimní P zk   ano
FP-BoprK Občanské, obchodní a pracovní právo cs  2  zimní P zk   ano
FP-BopvK Organizace přípravy výroby cs  5  zimní P zk   ano
FP-BpmK Procesní management cs  5  zimní P zk   ano
FP-BssrK Společenský styk a rétorika cs  3  zimní P kl   ano
FP-BstatK Statistika cs  5  zimní P zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BbezK Bezpečnost IS/IT cs  5  letní P kl   ano
FP-BmvK Management výroby cs  5  letní P zk   ano
FP-BpisK Podnikové systémy cs  5  letní P zk   ano
FP-Bp1K Praxe 1 cs  3  letní P kl   ano
FP-BrprK Řízení projektů cs  5  letní P zk   ano
FP-BtoK Technologie obrábění cs  5  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-emK Enviromentální management cs  3  letní PV kl 1 ano
FP-BtodK Transfer technologií a ochrana duševn... cs  2  letní PV kl 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BrkK Kalkulace a rozpočty cs  4  zimní P zk   ano
FP-BlogK Logistics cs  5  zimní P zk   ano
FP-MTZPK Metodika tvorby závěrečných prací cs  2  zimní P   ano
FP-Bp2K Praxe 2 cs  3  zimní P kl   ano
FP-BpdsK Předdiplomní seminář cs  11  zimní P kl   ano
FP-BttK Technologie tváření cs  5  zimní P zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BdisK Diplomní seminář cs  16  letní P kl   ano
FP-BmzK Management zásob cs  5  letní P zk   ano
FP-BoppK Obchod a podpora prodeje cs  5  letní P zk   ano
FP-BrkvK Řízení kvality cs  4  letní P zk   ano