• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Účetnictví a daně


Zkratka: BAK-UAD-KS
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Ekonomika a management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 17.10.2012
Akreditace do: 31.7.2020
Profil oboru:
Cílem bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně je poskytnout uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá praktické a vzájemně provázané odborné znalosti zejména v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných organizací, přímých a nepřímých daní, podnikového práva jako i všech oblastí, které jsou standardem pro ekonomické obory. Výuka je zaměřena především na získávání odborných znalostí a rozvíjení schopností jejich aplikace v praxi.
Klíčové výsledky učení:
Znalosti a dovednosti absolventa jsou dány odborným zaměřením bakalářského studijního oboru, zejména pak jeho profilovými předměty. Jsou to předměty z oblasti ekonomie, účetnictví, daní, práva, ekonomiky a finančního řízení podniku, finančního trhu jakož i managementu a matematiky. Studium vychází z požadavků praxe, reflektuje současnou úroveň poznání v oblasti účetnictví, daní a práva a současně je koncipováno tak, aby umožňovalo doplňovat vzdělání v dalších souvisejících oblastech.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent najde uplatnění ve funkcích účetních, podnikových ekonomů, či asistentů vrcholového managementu nebo obecně v oblasti poradenství. Rovněž se může ucházet o odbornou práci na finančních úřadech a dalších institucích soustavy státní správy. Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.
Garant oboru: prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-epK Ekonomika podniku cs  6  zimní P zk   ano
FP-ipeK Informatika pro ekonomy cs  5  zimní P zk   ano
FP-mak1K Makroekonomie 1 cs  7  zimní P zk   ano
FP-ma1K Matematika 1 cs  5  zimní P zk   ano
FP-UzpK Základy práva cs  4  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-HA1KZ Hospodářská angličtina 1 en  3  zimní PV zk 1 ano
FP-HA2KZ Hospodářská angličtina 2 en  3  zimní PV zk 1 ano

Volitelný
FP-pmzK Praktikum z matematiky 1 cs  3  zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-ma2K Matematika 2 cs  5  letní P zk   ano
FP-mik1K Mikroekonomie 1 cs  7  letní P zk   ano
FP-uceK Účetnictví cs  6  letní P zk   ano
FP-UvfK Veřejné finance cs  6  letní P zk   ano
FP-UvpK Veřejné právo cs  3  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-HA2KL Hospodářská angličtina 2 en  3  letní PV zk 1 ano
FP-HA3KL Hospodářská angličtina 3 en  3  letní PV zk 1 ano

Volitelný
FP-pmlK Praktikum z matematiky 2 cs  3  letní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-fpK Finance podniku cs  6  zimní P zk   ano
FP-ftK Finanční trhy cs  5  zimní P zk   ano
FP-fuK Finanční účetnictví cs  6  zimní P zk   ano
FP-UopK Právo obchodních korporací cs  4  zimní P zk   ano
FP-UzfoK Zdanění fyzických osob cs  6  zimní P zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-fapK Finanční analýza a plánování cs  5  letní P zk   ano
FP-manK Management cs  7  letní P zk   ano
FP-statK Statistika cs  5  letní P zk   ano
FP-UusvsK Účetnictví subjektů veřejného sektoru cs  6  letní P zk   ano
FP-UzpoK Zdanění právnických osob cs  6  letní P zk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-UdrsoK Daňové řízení a soudní ochrana cs  4  zimní P zk   ano
FP-UdphK Daň z přidané hodnoty cs  6  zimní P zk   ano
FP-MTZPK Metodika tvorby závěrečných prací cs  1  zimní P   ano
FP-UnuK Nákladové účetnictví cs  5  zimní P zk   ano
FP-UopxK Odborná praxe cs  7  zimní P   ano
FP-UpdsK Předdiplomní seminář cs  2  zimní P   ano
FP-UupcK Účetnictví na PC cs  3  zimní P   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-UadsK Aplikace daňové soustavy cs  4  letní P kl   ano
FP-UbpsK Bankovní produkty a služby cs  5  letní P zk   ano
FP-UdsK Diplomní seminář cs  5  letní P kl   ano
FP-UmcK Managerial Communication en  6  letní P zk   ano
FP-UmarK Marketing cs  6  letní P zk   ano
FP-UmzpK Mezinárodní zdanění příjmů cs  4  letní P zk   ano