• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Matematické metody v ekonomice


Zkratka: BAK-MME
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Kvantitativní metody v ekonomice
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 17.10.2011
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Obor nabízí studium cíleně vybraných matematických předmětů, které se v současné době využívají v náročnějších ekonomických analýzách a při ekonomickém rozhodování, všech předmětů tvořících standardní základ ekonomicky zaměřeného studia a odpovídajícího spektra s tím souvisejících předmětů informatiky.
Klíčové výsledky učení:
Profesionální dovednosti absolventa oboru vycházejí z dostatečně hlubokých znalostí ekonomické teorie podporovaných kvalitním matematickým vzděláním a vědomostmi z informatiky. Absolvent disponuje schopností tyto dovednosti rozvíjet v trendech dalšího rozvoje ekonomických disciplín a je vybaven bohatými znalostmi pro efektivní řešení nových nestandardních úloh při ekonomických analýzách a ekonomickém rozhodování na pokročilé úrovni.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent najde uplatnění ve výrobních podnicích a firmách, bankovním sektoru, pojišťovnictví a dalších organizacích jako specialista pro řešení ekonomických a analytických úloh matematickými metodami s využitím moderní výpočetní techniky. Absolvent získá dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.
Garant oboru: prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-Vep1P Ekonomika podniku cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-HA1P Hospodářská angličtina 1 en  3  zimní P zá,zk   ano
FP-VinfP Informatika cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-VlaP Lineární algebra cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-Vma1P Matematická analýza 1 cs  7  zimní P zá,zk   ano
FP-VskmP Sociálně-psychologické kompetence man... cs  3  zimní P zá,zk   ano
FP-VusP Úvod do studia cs  2  zimní P   ano

Volitelný
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-pmzP Praktikum z matematiky 1 cs  3  zimní V kl   ano
FP-pmrzP Praktikum z matematiky 1 – v ruštině ru  3  zimní V kl   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-HA2P Hospodářská angličtina 2 en  3  letní P zá,zk   ano
FP-Vmak1P Makroekonomie 1 cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-Vma2P Matematická analýza 2 cs  7  letní P zá,zk   ano
FP-VoaP Obecná algebra cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-VuceP Účetnictví cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-VvfP Veřejné finance cs  4  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
FP-pmlP Praktikum z matematiky 2 cs  3  letní V kl   ano
FP-pmrlP Praktikum z matematiky 2 – v ruštině ru  3  letní V kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-VapP Algoritmizace a programovací techniky cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-Vma3P Matematická analýza 3 cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-Vmik1P Mikroekonomie 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-Vnm1P Numerické metody 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-Vps1P Pravděpodobnost a statistika 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-VsopP Společenský styk a rétorika cs  3  zimní PV 1 ano

Volitelný
FP-AOP1 Angličtina pro obchodní praxi 1 en  3  zimní V zá,zk   ano
FP-FJ1A Francouzský jazyk A2 - 1 fr  2  zimní V   ano
FP-IJ1A Italský jazyk A2 - 1 it  2  zimní V   ano
FP-NOP1 Němčina pro obchodní praxi 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1A Německý jazyk A2 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1B Německý jazyk B1 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-RJ1A Ruský jazyk A2 - 1 ru  2  zimní V   ano
FP-SJ1A Španělský jazyk A2 - 1 es  2  zimní V   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-VfpmP Finanční a pojistná matematika cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-VmanP Management cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-VmeP Matematická ekonomie cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-Vps2P Pravděpodobnost a statistika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-VtaP Tvorba aplikací v MS Excel cs  4  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-VpisP Podnikové informační systémy cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FP-VzpP Základy práva cs  4  letní PV zk 1 ano

Volitelný
FP-AOP2 Angličtina pro obchodní praxi 2 en  3  letní V zá,zk   ano
FP-FJ2A Francouzský jazyk A2 - 2 fr  4  letní V zá,zk   ano
FP-IJ2A Italský jazyk A2 - 2 it  4  letní V zá,zk   ano
FP-NOP2 Němčina pro obchodní praxi 2 de  3  letní V kl   ano
FP-NJ2A Německý jazyk A2 - 2 de  3  letní V kl   ano
FP-NJ2B Německý jazyk B1 - 2 de  3  letní V kl   ano
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
FP-RJ2A Ruský jazyk A2 - 2 ru  4  letní V zá,zk   ano
FP-TpazP Specializace: Pohybové aktivity při z... cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-TpasP Specializace: Pohybové aktivity seniorů cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-TpavP Specializace: Pohybové aktivity ve vo... cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-SJ2A Španělský jazyk A2 - 2 es  4  letní V zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-VfpcP Financování podnikových činností cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-VmdmP Metody diskrétní matematiky cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-VpdrP Parciální diferenciální rovnice cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-VpdsP Předdiplomní seminář cs  4  zimní P   ano
FP-VuthP Úvod do teorie her cs  6  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-VftP Finanční trhy cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-VmarP Marketing cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-TsaP Praxe: Sportovní akce cs  0? zimní V kl   ano
FP-TvrszP Praxe: Vedení a řízení sportovního za... cs  0? zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-VdsP Diplomní seminář cs  6  letní P kl   ano
FP-VekoP Ekonometrie cs  7  letní P zá,zk   ano
FP-Vnm2P Numerické metody 2 cs  6  letní P kl   ano
FP-Vo1P Optimalizace 1 cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-VsiP Systémová integrace cs  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano