• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Architektura


Zkratka: ARCHURB
Zaměření: bez zaměření
Délka studia: 2 roky
Program: Architektura a urbanismus
Fakulta: Fakulta architektury
Akademický rok: 2017/2018
Profil oboru:
Příprava absolventa - architekta, jako odborníka - tvůrčího pracovníka, který v celém komplexu své profese zvládne projekční a řídící činnost v procesu investiční výstavby. Současně mu jeho kvalifikace umožní vykonávání činností v orgánech státní správy. Důsledně je dbáno toho, aby získané vzdělání vytvořilo základní předpoklady k činnostem, které budou splňovat všechny atributy optimální tvorby životního prostředí a principů trvale udržitelného rozvoje.
Klíčové výsledky učení:
Studijní program je zaměřen na zajištění takového stupně absolventovy vzdělanosti, aby v rámci jeho odborné způsobilosti v procesu autorizace - při vstupu do České komory architektů, prokázal požadované znalosti a dovednosti.
Profesní profil absolventů s příklady:
„Autorizovaný architekt“ tento studijní program je Českou komorou architektů (ČKA) pokládán za požadované vzdělání. Absolvent tohoto programu může po splnění předepsané doby praxe požádat o autorizaci ČKA.
Garant oboru: Ing. arch. Jan Kratochvíl

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-GRT1 Grafické techniky cs  2  zimní P kl   ano
FA-IG2 Informační gramotnost 2 cs  2  zimní P   ano
FA-PES Prostředí a energetika staveb cs  2  zimní P kl   ano
FA-SMT Rekonstrukce, poruchy a sanace staveb cs  2  zimní P zk   ano
FA-SAU Soudobá teorie architektury cs  2  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-A1Z Modulový specializovaný ateliér M1 cs  16  zimní PV kl 1 ano
FA-A2Z Modulový specializovaný ateliér M2 cs  16  zimní PV kl 1 ano
FA-A3Z Modulový specializovaný ateliér M3 cs  16  zimní PV kl 1 ano
FA-A4Z Modulový specializovaný ateliér M4 cs  16  zimní PV kl 1 ano
FA-A5Z Modulový specializovaný ateliér M5 cs  16  zimní PV kl 1 ano
FA-A7Z Modulový specializovaný ateliér M7 cs  16  zimní PV kl 1 ano
FA-A8Z Modulový specializovaný ateliér M8 cs  16  zimní PV kl 1 ano
FA-A9Z Modulový specializovaný ateliér M9 cs  16  zimní PV kl 1 ano
FA-XX1 Architektura 21. století I. cs  2  zimní PV kl 2 ano
FA-BLZ Dějiny architektury blízkého východu ... cs  2  zimní PV kl 2 ano
FA-INA2 Interpretace architektury cs  2  zimní PV kl 2 ano
FA-MVU1 Moderní vývoj a teorie urbanismu 1 cs  2  zimní PV kl 2 ano
FA-SVT Scénografie - výstavní tvorba cs  2  zimní PV kl 2 ano
FA-M1Z Modulový seminář I M1 cs  2  zimní PV kl 3 ano
FA-M2Z Modulový seminář I M2 cs  2  zimní PV kl 3 ano
FA-M3Z Modulový seminář I M3 cs  2  zimní PV kl 3 ano
FA-M4Z Modulový seminář I M4 cs  2  zimní PV kl 3 ano
FA-M5Z Modulový seminář I M5 cs  2  zimní PV kl 3 ano
FA-M7Z Modulový seminář I M7 cs  2  zimní PV kl 3 ano
FA-M8Z Modulový seminář I M8 cs  2  zimní PV kl 3 ano
FA-M9Z Modulový seminář I M9 cs  2  zimní PV kl 3 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-PAP Památková péče M9 cs  2  letní P zk   ano
FA-PRE Presentace cs  2  letní P kl   ano
FA-TEU Soudobé teorie urbanismu cs  2  letní P zk   ano
FA-SPK Speciální konstrukce cs  2  letní P zk   ano
FA-TES Technika staveb cs  2  letní P kl   ano
FA-URS Urbánní strategie cs  2  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-A1L Modulový specializovaný ateliér M1 cs  18  letní PV kl 1 ano
FA-A2L Modulový specializovaný ateliér M2 cs  18  letní PV kl 1 ano
FA-A3L Modulový specializovaný ateliér M3 cs  18  letní PV kl 1 ano
FA-A4L Modulový specializovaný ateliér M4 cs  18  letní PV kl 1 ano
FA-A5L Modulový specializovaný ateliér M5 cs  18  letní PV kl 1 ano
FA-A7L Modulový specializovaný ateliér M7 cs  18  letní PV kl 1 ano
FA-A8L Modulový specializovaný ateliér M8 cs  18  letní PV kl 1 ano
FA-A9L Modulový specializovaný ateliér M9 cs  18  letní PV kl 1 ano
FA-AAP2 Aktuální architektura vnitřního prostoru cs  2  letní PV kl 2 ano
FA-XX2 Architektura 21. století II. cs  2  letní PV kl 2 ano
FA-DVU Dějiny výtvarného umění cs  2  letní PV kl 2 ano
FA-KST Konverze staveb cs  2  letní PV kl 2 ano
FA-MVU2 Moderní vývoj a teorie urbanismu 2 cs  2  letní PV kl 2 ano
FA-SMA2 Prostor v moderní architektuře 2 cs  2  letní PV kl 2 ano
FA-SEI Stavitelství a environmentální inžen... cs  2  letní PV kl 2 ano
FA-DJ2 Umělecká řemesla -design II cs  2  letní PV kl 2 ano
FA-M1L Modulový seminář II M1 cs  2  letní PV kl 3 ano
FA-M2L Modulový seminář II M2 cs  2  letní PV kl 3 ano
FA-M3L Modulový seminář II M3 cs  2  letní PV kl 3 ano
FA-M4L Modulový seminář II M4 cs  2  letní PV kl 3 ano
FA-M5L Modulový seminář II M5 cs  2  letní PV kl 3 ano
FA-M7L Modulový seminář II M7 cs  2  letní PV kl 3 ano
FA-M8L Modulový seminář II M8 cs  2  letní PV kl 3 ano
FA-M9L Modulový seminář II M9 cs  2  letní PV kl 3 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-ARP Architekt v praxi cs  2  zimní P zk   ano
FA-DSP Design stavebních prvků cs  2  zimní P kl   ano
FA-KPS Konstrukce pozemního stavitelství cs  2  zimní P zk   ano
FA-OCZ Odborný cizí jazyk cs  3  zimní P zk   ano
FA-RES Realizace staveb, podnikání a finance cs  2  zimní P zk   ano
FA-SPZ Stavební právo a předpisy cs  2  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-A1Z2 Modulový specializovaný ateliér M1 cs  18  zimní PV kl 1 ano
FA-A2Z2 Modulový specializovaný ateliér M2 cs  18  zimní PV kl 1 ano
FA-A3Z2 Modulový specializovaný ateliér M3 cs  18  zimní PV kl 1 ano
FA-A4Z2 Modulový specializovaný ateliér M4 cs  18  zimní PV kl 1 ano
FA-A5Z2 Modulový specializovaný ateliér M5 cs  18  zimní PV kl 1 ano
FA-A7Z2 Modulový specializovaný ateliér M7 cs  18  zimní PV kl 1 ano
FA-A8Z2 Modulový specializovaný ateliér M8 cs  18  zimní PV kl 1 ano
FA-A9Z2 Modulový specializovaný ateliér M9 cs  18  zimní PV kl 1 ano
FA-M1Z2 Modulový seminář III M1 cs  2  zimní PV kl 2 ano
FA-M2Z2 Modulový seminář III M2 cs  2  zimní PV kl 2 ano
FA-M3Z2 Modulový seminář III M3 cs  2  zimní PV kl 2 ano
FA-M4Z2 Modulový seminář III M4 cs  2  zimní PV kl 2 ano
FA-M5Z2 Modulový seminář III M5 cs  2  zimní PV kl 2 ano
FA-M7Z2 Modulový seminář III M7 cs  2  zimní PV kl 2 ano
FA-M8Z2 Modulový seminář III M8 cs  2  zimní PV kl 2 ano
FA-M9Z2 Modulový seminář III M9 cs  2  zimní PV kl 2 ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-DP9 Diplomní projekt modul M9 cs  30  letní P -   ano

Povinně volitelný
FA-DP1 Diplomní projekt - modul M1 cs  30  letní PV SZZ   ano
FA-DP2 Diplomní projekt - modul M2 cs  30  letní PV SZZ   ano
FA-DP3 Diplomní projekt - modul M3 cs  30  letní PV SZZ   ano
FA-DP4 Diplomní projekt - modul M4 cs  30  letní PV SZZ   ano
FA-DP5 Diplomní projekt - modul M5 cs  30  letní PV SZZ   ano
FA-DP7 Diplomní projekt - modul M7 cs  30  letní PV SZZ   ano
FA-DP8 Diplomní projekt - modul M8 cs  30  letní PV SZZ   ano