• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Architektura


Zkratka: ARCH
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Architektura a urbanismus
Fakulta: Fakulta architektury
Akademický rok: 2017/2018
Profil oboru:
Schopnost doktoranda samostatně vědecky pracovat na zvoleném problému,
zvládnutí metodiky vědecké práce, zejména analýzu problému a syntézu získaných poznatků a jejich tvůrčí aplikaci do navrhovaného řešení.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent je připraven k samostatné badatelské a vědecké práci v oblasti teorie architektury a urbanismu, je schopen samostatně a na vědecké úrovni řešit praktické problémy v oboru architektury a urbanismu, publikuje výsledky své praktické i teoretické činnosti, a to i v některém ze světových jazyků, je schopen pedagogického působení na vysoké škole.
Profesní profil absolventů s příklady:
Vědecko-výzkumná pracoviště zaměřená na problematiku architektury a urbanismu.
Vysoké školy, na nichž se vyučuje obor architektura a urbanismus.
Orgány státní správy (odbory výstavby všech stupňů, odbory územního plánu apod.), specializovaných organizací a úřadů (např.památkové péče) apod.
Garant oboru: doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Architektonický jazyk

  Práce se zabývá architektonickým jazykem - tvaroslovím. Fenomén bude diskutován z uměleckého, technologického, historiografického, sociologického a psychologického stanoviska, s oporou v aktuální teorii oboru.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.
 2. Panská sídla jižní Moravy - potenciál a limity využití

  Cílem práce je systémové utřídění a vyhodnocení současné struktury panských sídel v definovaném prostoru (jižní Morava), posouzení jejich nynějšího stavu z nejrůznějších úhlů pohledu s důrazem na možnosti jejich budoucího využití.

  Školitel: Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
 3. Proměny bydlení

  Radikální vývoj technologie a společenského života během posledního století zapříčinil změny typologie a forem individuálního a komunálního bydlení. Tento fenomén by měl být analyzován na „case studies“ nebo komplexním pohledem.

  Školitel: Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
 4. Proměny bydlení

  Radikální vývoj technologie a společenského života během posledního století zapříčinil změny typologie a forem individuálního a komunálního bydlení. Tento fenomén by měl být analyzován na „case studies“ nebo komplexním pohledem.

  Školitel: Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
 5. Průmyslová historie měst

  Vnímání a přístupy k průmyslovému dědictví na příkladech průmyslových center u nás i v zahraničí.

  Školitel: Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
 6. Tradicionalismus v architektuře 19., 20. a 21. století

  Práce se zabývá tradičními stylovými formami v architektuře od 19. století do současnosti. Předmětem se může stát analýza díla vybraného architekta nebo architektonické školy, architektura specifického regionu nebo aplikace tradičního designu v současné architektuře a novodobých stavebních technologiích.

  Školitel: Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D01 Základy vědecké práce I cs  0? zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-DA2 Ochrana a obnova památek cs  0? zimní PV zk 1 ano
FA-DU6 Problémy městských center cs  0? zimní PV zk 1 ano
FA-DU3 Tvorba a ochrana krajiny cs  0? zimní PV zk 1 ano
FA-DU7 Udržitelný rozvoj měst cs  0? zimní PV zk 1 ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D03 Teorie architektury cs  0? letní P zk   ano
FA-D02 Teorie a vývoj urbanismu cs  0? letní P zk   ano
FA-D011 Základy vědecké práce II cs  0? letní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-DA3 Architektonický prostor cs  0? letní PV zk 2 ano
FA-DA6 Digitální zobrazování cs  0? letní PV zk 2 ano
FA-DU8 Geografické informační systémy cs  0? letní PV zk 2 ano
FA-DA1 Jazyk architektury cs  0? letní PV zk 2 ano
FA-DA11 Krajinářská architektura cs  0? letní PV zk 2 ano
FA-DA10 Pokročilé metody digitálního modelování cs  0? letní PV zk 2 ano
FA-DU1 Rozvoj měst a regionů cs  0? letní PV zk 2 ano
FA-DU2 Strategie rozvoje územního plánování cs  0? letní PV zk 2 ano
FA-DA4 Technika a konstrukce v architektuře cs  0? letní PV zk 2 ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D04 Odborná a akademická angličtina cs  0? zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FA-DU8 Geografické informační systémy cs  0? zimní PV zk   ano
FA-DA2 Ochrana a obnova památek cs  0? zimní PV zk   ano
FA-DU6 Problémy městských center cs  0? zimní PV zk   ano
FA-DU3 Tvorba a ochrana krajiny cs  0? zimní PV zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FA-DA3 Architektonický prostor cs  0? letní PV zk   ano
FA-DA6 Digitální zobrazování cs  0? letní PV zk   ano
FA-DU8 Geografické informační systémy cs  0? letní PV zk   ano
FA-DA1 Jazyk architektury cs  0? letní PV zk   ano
FA-DA11 Krajinářská architektura cs  0? letní PV zk   ano
FA-DA10 Pokročilé metody digitálního modelování cs  0? letní PV zk   ano
FA-DU1 Rozvoj měst a regionů cs  0? letní PV zk   ano
FA-DU2 Strategie rozvoje územního plánování cs  0? letní PV zk   ano
FA-DA4 Technika a konstrukce v architektuře cs  0? letní PV zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FA-D05 Státní doktorská zkouška cs  0? letní P zk   ano