• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Účetnictví a daně


Zkratka: BAK-UAD
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Ekonomika a management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2016/2017
Akreditace od: 22.12.2010
Akreditace do: 31.7.2020
Profil oboru:
Cílem bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně je poskytnout uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá praktické a vzájemně provázané odborné znalosti zejména v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných organizací, přímých a nepřímých daní, podnikového práva jako i všech oblastí, které jsou standardem pro ekonomické obory. Výuka je zaměřena především na získávání odborných znalostí a rozvíjení schopností jejich aplikace v praxi.
Klíčové výsledky učení:
Znalosti a dovednosti absolventa jsou dány odborným zaměřením bakalářského studijního oboru, zejména pak jeho profilovými předměty. Jsou to předměty z oblasti ekonomie, účetnictví, daní, práva, ekonomiky a finančního řízení podniku, finančního trhu jakož i managementu a matematiky. Studium vychází z požadavků praxe, reflektuje současnou úroveň poznání v oblasti účetnictví, daní a práva a současně je koncipováno tak, aby umožňovalo doplňovat vzdělání v dalších souvisejících oblastech.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent najde uplatnění ve funkcích účetních, podnikových ekonomů, či asistentů vrcholového managementu nebo obecně v oblasti poradenství. Rovněž se může ucházet o odbornou práci na finančních úřadech a dalších institucích soustavy státní správy. Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.
Garant oboru: prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-UepP Ekonomika podniku cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-HA1P Hospodářská angličtina 1 en  3  zimní P zá,zk   ano
FP-UieP Informatika pro ekonomy cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-Umak1P Makroekonomie 1 cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-Uma1P Matematika 1 cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-UpfpoP Podnikání fyzických a právnických osob cs  3  zimní P zk   ano
FP-UusP Úvod do studia cs  2  zimní P   ano

Volitelný
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-HA2P Hospodářská angličtina 2 en  3  letní P zá,zk   ano
FP-Uma2P Matematika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-Umik1P Mikroekonomie 1 cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-UuceP Účetnictví cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-UvfP Veřejné finance cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-UzpP Základy práva cs  4  letní P zk   ano

Volitelný
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-fpP Finance podniku cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-UftP Finanční trhy cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-fuP Finanční účetnictví cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-UopP Právo obchodních korporací cs  4  zimní P zk   ano
FP-UsmkP Sociálně-psychologické manažerské kom... cs  3  zimní P zá,zk   ano
FP-UzfoP Zdanění fyzických osob cs  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FP-AOP1 Angličtina pro obchodní praxi 1 en  3  zimní V zá,zk   ano
FP-FJ1A Francouzský jazyk A2 - 1 fr  2  zimní V   ano
FP-IJ1A Italský jazyk A2 - 1 it  2  zimní V   ano
FP-NOP1 Němčina pro obchodní praxi 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1A1 Německý jazyk A1 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1A Německý jazyk A2 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1B Německý jazyk B1 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-RJ1A Ruský jazyk A2 - 1 ru  2  zimní V   ano
FP-SJ1A Španělský jazyk A2 - 1 es  2  zimní V   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-UcppP Civilní procesní právo cs  4  letní P zk   ano
FP-UfapP Finanční analýza a plánování cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-UmanP Management cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-UusvsP Účetnictví subjektů veřejného sektoru cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-UzpoP Zdanění právnických osob cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-UdbsP Databázové systémy cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FP-UlogP Logistika cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FP-UmarP Marketing cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FP-UpisP Podnikové IS cs  4  letní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-AOP2 Angličtina pro obchodní praxi 2 en  3  letní V zá,zk   ano
FP-enoP Ekonomika neziskových organizací cs  4  letní V zk   ano
FP-FJ2A Francouzský jazyk A2 - 2 fr  4  letní V zá,zk   ano
FP-IJ2A Italský jazyk A2 - 2 it  4  letní V zá,zk   ano
FP-NOP2 Němčina pro obchodní praxi 2 de  3  letní V kl   ano
FP-NJ2A1 Německý jazyk A1 - 2 de  3  letní V kl   ano
FP-NJ2A Německý jazyk A2 - 2 de  3  letní V kl   ano
FP-NJ2B Německý jazyk B1 - 2 de  3  letní V kl   ano
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
FP-RJ2A Ruský jazyk A2 - 2 ru  4  letní V zá,zk   ano
FP-TpazP Specializace: Pohybové aktivity při z... cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-TpasP Specializace: Pohybové aktivity seniorů cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-TpavP Specializace: Pohybové aktivity ve vo... cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-SJ2A Španělský jazyk A2 - 2 es  4  letní V zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-UdrsoP Daňové řízení a soudní ochrana cs  4  zimní P zk   ano
FP-UdphP Daň z přidané hodnoty cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-MTZP Metodika tvorby závěrečných prací cs  1  zimní P   ano
FP-UopxP Odborná praxe cs  5  zimní P   ano
FP-UpdsP Předdiplomní seminář cs  3  zimní P   ano
FP-UrkP Rozpočetnictví a kalkulace cs  6  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-UeupP Evropská unie a podnikání cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-UpmP Procesní management cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-UsopP Společenský styk a rétorika cs  3  zimní PV 1 ano
FP-UstatP Statistika cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-TsaP Praxe: Sportovní akce cs  0? zimní V kl   ano
FP-TvrszP Praxe: Vedení a řízení sportovního za... cs  0? zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-UadsP Aplikace daňové soustavy cs  6  letní P kl   ano
FP-UbpsP Bankovní produkty a služby cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-UdsP Diplomní seminář cs  6  letní P kl   ano
FP-UmzpP Mezinárodní zdanění příjmů cs  6  letní P zk   ano
FP-UorP Optimalizace a rozhodování cs  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano