• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Ekonomika a procesní management


Zkratka: BAK-EPM
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Ekonomika a management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2016/2017
Akreditace od: 13.12.2007
Akreditace do: 31.12.2019
Profil oboru:
Cílem studijního oboru Ekonomika a procesní management je poskytnout uchazečům se středoškolským vzděláním vysokoškolské studium, v jehož průběhu student získá potřebné mezioborové teoretické znalosti i praktické dovednosti. Obor Ekonomika a procesní management je určen na výchovu odborníků v oblasti ekonomické, informační a řídící činnosti při řízení výrobních procesů a technologií. Obor prohlubuje a rozšiřuje teoretické poznatky a zkušenosti z oblasti nových přístupů řízení podniků, mezi které patří řízení procesů uplatněním principu 3S, týmové spolupráce, řízení změn, kvality a vztahu se zákazníky, hodnotového managementu apod. Absolventi bakalářského oboru najdou uplatnění v managementu, ekonomických útvarech, v managementu výroby na úrovni firmy, provozu a dílny. Úspěšným absolventům je udělen titul „bakalář“ (Bc.).
Klíčové výsledky učení:
Absolvent je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti managementu, ekonomie, strojírenské technologie. Tímto zaměřením absolvent získá základní orientaci v oblasti ekonomiky a řízení na úrovni potřebné pro nižší a střední management výrobních útvarů - především na úrovni vedoucích dílen a provozů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent se uplatní na nižších a středních řídících funkcích v podnicích strojírenského zaměření, v managementu výrobních útvarů - především na úrovni vedoucích dílen a provozů. Absolvent získal dostatečný teoretický základ pro další studium navazujících magisterských oborů.
Garant oboru: doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BbdmP Behaviorální dovednosti manažera cs  3  zimní P kl   ano
FP-Bep1P Ekonomika podniku 1 cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-HA1P Hospodářská angličtina 1 en  3  zimní P zá,zk   ano
FP-BinfP Informatika cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-BkvmP Kvantitativní metody cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-Bmak1P Makroekonomie 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-Bma1P Matematika 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-Baop1P Angličtina pro obchodní praxi 1 en  3  zimní PV 1 ne

Volitelný
FP-UpfpoP Podnikání fyzických a právnických osob cs  3  zimní V zk   ano
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-UusP Úvod do studia cs  2  zimní V   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-HA2P Hospodářská angličtina 2 en  3  letní P zá,zk   ano
FP-BmanP Management cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-Bma2P Matematika 2 cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-Bmik1P Mikroekonomie 1 cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-BpuP Principy účetnictví cs  4  letní P zá,zk   ano
FP-BumvP Úvod do materiálových věd a inženýrství cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-BzdP Zpracování dat cs  3  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FP-Baop2P Angličtina pro obchodní praxi 2 en  3  letní PV zk 1 ne

Volitelný
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BbpP Bezpečnost práce cs  4  zimní P   ano
FP-Bman1P Management 1 cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-BopvP Organizace přípravy výroby cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-BpmP Procesní management cs  6  zimní P zá,zk   ano
FP-BssrP Společenský styk a rétorika cs  4  zimní P   ano
FP-BstatP Statistika cs  4  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FP-AOP1 Angličtina pro obchodní praxi 1 en  3  zimní V zá,zk   ano
FP-FJ1A Francouzský jazyk A2 - 1 fr  2  zimní V   ano
FP-IJ1A Italský jazyk A2 - 1 it  2  zimní V   ano
FP-NOP1 Němčina pro obchodní praxi 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1A1 Německý jazyk A1 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1A Německý jazyk A2 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1B Německý jazyk B1 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-RJ1A Ruský jazyk A2 - 1 ru  2  zimní V   ano
FP-SJ1A Španělský jazyk A2 - 1 es  2  zimní V   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BlogP Logistika cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-BmvP Management výroby cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-BmarP Marketing 1 cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-BpisP Podnikové IS cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-Bp1P Praxe 1 cs  6  letní P kl   ano
FP-BtoP Technologie obrábění cs  4  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FP-AOP2 Angličtina pro obchodní praxi 2 en  3  letní V zá,zk   ano
FP-FJ2A Francouzský jazyk A2 - 2 fr  4  letní V zá,zk   ano
FP-IJ2A Italský jazyk A2 - 2 it  4  letní V zá,zk   ano
FP-NOP2 Němčina pro obchodní praxi 2 de  3  letní V kl   ano
FP-NJ2A1 Německý jazyk A1 - 2 de  3  letní V kl   ano
FP-NJ2A Německý jazyk A2 - 2 de  3  letní V kl   ano
FP-NJ2B Německý jazyk B1 - 2 de  3  letní V kl   ano
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
FP-RJ2A Ruský jazyk A2 - 2 ru  4  letní V zá,zk   ano
FP-TpazP Specializace: Pohybové aktivity při z... cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-TpasP Specializace: Pohybové aktivity seniorů cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-TpavP Specializace: Pohybové aktivity ve vo... cs  0? letní V zá,zk   ano
FP-SJ2A Španělský jazyk A2 - 2 es  4  letní V zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BezpP Enviromentální management cs  4  zimní P   ano
FP-BfpP Finance podniku cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-BkvpP Kvalita výrobního procesu cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-MTZP Metodika tvorby závěrečných prací cs  1  zimní P   ano
FP-Bp2P Praxe 2 cs  5  zimní P kl   ano
FP-BpdsP Předdiplomní seminář cs  1  zimní P   ano
FP-BrpP Řízení projektů cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-BttP Technologie tváření cs  4  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-TsaP Praxe: Sportovní akce cs  0? zimní V kl   ano
FP-TvrszP Praxe: Vedení a řízení sportovního za... cs  0? zimní V kl   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-BbezP Bezpečnost IS/IT cs  5  letní P kl   ano
FP-BdisP Diplomní seminář cs  5  letní P kl   ano
FP-BmzP Management zásob cs  7  letní P zá,zk   ano
FP-BrkP Rozpočetnictví a kalkulace cs  6  letní P zá,zk   ano
FP-BtodvP Transfer technologií a ochrana duševn... cs  7  letní P zk   ano

Volitelný
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano

Volitelný (nepovinný)
FP-ISSS Informační systémy ve státní správě cs  0? letní VN   ano