• Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Akademický kalendář

Akademický rok se dělí na dva semestry:

  • zimní semestr od září do ledna
  • letní semestr od února do září

Akademický rok 2013/2014 začíná 1. 9. 2013.

  • výuka v zimním semestru začíná 23. 9. 2013
  • výuka v letním semestru začíná 10. 2. 2014

V každém semestru je 13 týdnů výuky a poté následuje zkouškové období. Vyučovací hodiny začínají každou celou hodinu počínaje 7:00. Délka vyučovací hodiny je 50 min.

ECTS Label

ECTS Label

26.02.2017 02:02:22
php 0.08s, sql 0.06s
shreck8, cdbx2