diplomová práce

On-line agenda pro ISO certifikaci

Autor práce: Ing. Martin Sobotka

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá analýzou a vytvořením informačního online systému pro poradenskou společnost. Informační systém by měl usnadnit vedení agendy spojené s implementací ISO certifikací, kterou se tato společnost zabývá. Výsledkem je program v jazyce PHP postavený na databázi MySQL fungující v prostředí Internetu.

Klíčová slova:

Management, jakost, iso, certifikace, php, mysql, online.

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-02)

Složení komise

prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný (předseda)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (člen)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)