bakalářská práce

Dynamické charakteristiky elektrických teploměrů

Autor práce: Bc. Marián Tižek

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

V Bakalářské práci je zpracována problematika a možnosti měření a zpracování dynamických charakteristik elektrických teploměrů. Jsou zde uvedeny vlastnosti měřicích přístrojů. Také je zde popsáno měření teploty elektrickým teploměrem a zejména průběh dynamické charakteristiky při měření elektrickým teploměrem. Výsledkem vyhodnocení dat získaných při měřeních jsou grafy zpracované programem vytvořeným pro tento účel.

Klíčová slova:

Delphi

Termín obhajoby

5.11.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)