bakalářská práce

Počítačové měření teploty

Autor práce: Bc. Martin Mokrý

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato Bakalářská práce se zabývat problematikou měření fyzikální veličiny teploty s podporou počítače. Cílem práce je návrh a realizace, jednoduché laboratorní úlohy pro měření teploty a její regulace s využitím PC a softwaru Control Web 5. Dalším cílem je seznámení se základy teorie měření teploty , měřícím programem i automatizovaným zpracováním naměřených hodnot. 

Klíčová slova:

Teplota, měření, teploměr, regulace, Control Web, počítač.

Termín obhajoby

5.11.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)