bakalářská práce

Měření tlaku s podporou počítače

Autor práce: Bc. Jakub Drobílek

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

V bakalářské práci je řešena problematika měření tlaku s podporou počítače. Cílem práce je návrh a realizace jednoduché laboratorní úlohy, která využívá podporu výpočetní techniky. Návrh a sestavení úlohy je omezeno dispozicemi laboratoře. Výsledek je kompletní protokol měření

Klíčová slova:

Control Web, Měření tlaku

Termín obhajoby

5.11.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)