bakalářská práce

Programové vybavení laboratoře řídící techniky

Autor práce: Bc. Daniel Götz

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Miroslav Holý

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem programového vybavení počítačů, které budou využívány v laboratoři řídící techniky. Obsahuje návrh komunikace programu s okolím a návrh programového vybavení počítače ve funkci interaktivního regulátoru.

Klíčová slova:

Interaktivní regulátor laboratoře řídící techniky.

Termín obhajoby

5.11.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)