diplomová práce

Implementace modulárního informačního systému v prostředí Delphi

Autor práce: Ing. Pavel Šula

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací informačního systému pro řešení stravování   v domovech důchodců. Řešení je realizováno pomocí vývojového prostředí Delphi s použitím relačního databázového systému Firebird.

Klíčová slova:

Informační systém, databáze, tabulka, entita, formulář, modul, klíč.

Termín obhajoby

6.11.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)