diplomová práce

Informační systém logistiky servisní firmy

Autor práce: Ing. Richard Kerek

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nového informačního systému pro podporu činností komerční servisní organizace. Autor využil k dosažení svého cíle soudobé progresívní technologie z oblasti programování online dynamických informačních systémů, jako jmenovitě HTML, CSS, PHP a MySQL. Mezi hlavní přínosy práce patří rozšíření a zkvalitnění služeb, jako zejména možnost sledování častých závad, kvality dílů a spokojenosti zákazníků v nově budované firmě, ve které zamýšlí být autor osobně zainteresován. Také pro zákazníky nabízí dané řešení nové komfortnější služby.

Klíčová slova:

Informační systém logistiky servisní firmy, Informační systém servisní podpory, Informační systém firmy, informační systém zákaznické podpory

Termín obhajoby

5.11.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (.) (předseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)