bakalářská práce

Knihovna analytických modulů pro správu budov v ArcGIS

Hlavní dokument 1.4 MB

FITbakalářská práceStudent: Ing. Michal CupákAk. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Martin Hrubý, Ph.D.

Oponent: Dr. Ing. Petr Peringer

Tato práce řeší návrh a implementaci knihovny analytických modulů pro správu budov a jejích zařízení. Knihovna je navrhnutá pro geografický informační systém ArcGIS a implementovaná v programovacím jazyce Python. Jednotlivé moduly knihovny řeší dílčí problémy při práci s geografickými daty. Lze je také propojovat do větších celků a tak dosáhnout komplexnějších řešení problémů. Centrální koncepce projektu a žurnálovacího systému umožňuje rozšiřitelnost knihovny o nové moduly. Implementovaná sada modulů zpracovává vstupní data dodaná dodavateli a převádí je do struktury geografických dat v ArcGIS. Tento převod dat je v této práci názorně předveden.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Ústav

Obor studia

Informační technologie (BIT)

Hodnocení vedoucího
Ing. Martin Hrubý, Ph.D.Hodnocení oponenta
Dr. Ing. Petr PeringerCíle, kterých má být dosaženo

  1. Prostudujte metody evidence a správy budov (facility management) v prostředí geografických informačních systémů. Prostudujte programování modulů v ArcGIS.
  2. Navrhněte koncept sady modulů pro vstup, zpracování a prezentaci dat o budovách a jejich zařízení. Při návrhu koncepce modulů vycházejte ze zvyklostí Oddělení Facility managementu MU v Brně.
  3. Implementujte navrženou sadu modulů v jazyce Python tak, aby byly funkční v prostředí ArcGIS.
  4. Ověřte implementované moduly v provozu Oddělení Facility managementu MU v Brně. 

Literatura

  • Dokumentace programu ArcGIS.

Klíčová slova

Management podpůrných systémů, správa budov, informační modelování budov, pasport, geografický informační systém, ArcGIS, žurnálovací systém