bakalářská práce

Knihovna analytických modulů pro správu budov v ArcGIS

Hlavní dokument 1.4 MB

FITbakalářská práceStudent: Ing. Michal CupákAk. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Martin Hrubý, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Tato práce řeší návrh a implementaci knihovny analytických modulů pro správu budov a jejích zařízení. Knihovna je navrhnutá pro geografický informační systém ArcGIS a implementovaná v programovacím jazyce Python. Jednotlivé moduly knihovny řeší dílčí problémy při práci s geografickými daty. Lze je také propojovat do větších celků a tak dosáhnout komplexnějších řešení problémů. Centrální koncepce projektu a žurnálovacího systému umožňuje rozšiřitelnost knihovny o nové moduly. Implementovaná sada modulů zpracovává vstupní data dodaná dodavateli a převádí je do struktury geografických dat v ArcGIS. Tento převod dat je v této práci názorně předveden.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Fakulta

Ústav

Obor studia

Informační technologie (BIT)

Cíle, kterých má být dosaženo

  1. Prostudujte metody evidence a správy budov (facility management) v prostředí geografických informačních systémů. Prostudujte programování modulů v ArcGIS.
  2. Navrhněte koncept sady modulů pro vstup, zpracování a prezentaci dat o budovách a jejich zařízení. Při návrhu koncepce modulů vycházejte ze zvyklostí Oddělení Facility managementu MU v Brně.
  3. Implementujte navrženou sadu modulů v jazyce Python tak, aby byly funkční v prostředí ArcGIS.
  4. Ověřte implementované moduly v provozu Oddělení Facility managementu MU v Brně. 

Literatura

  • Dokumentace programu ArcGIS.

Klíčová slova

Management podpůrných systémů, správa budov, informační modelování budov, pasport, geografický informační systém, ArcGIS, žurnálovací systém