bakalářská práce

Porovnání systémů výběru mýtného

Autor práce: Bc. Jaroslav Jedlička

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Bořek Řezanina

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá tématem zpoplatnění pozemních komunikací. Klade důraz na výkonové zpoplatnění, ostatní způsoby zpoplatnění jen krátce shrnuje. Tato práce také podrobně popisuje a srovnává technologie elektronického výběru poplatků, včetně příkladů v praxi. Jedna kapitola je věnována systému elektronického výběru mýta v České republice. Závěrem jsou systémy elektronického výběru mýta kriticky zhodnoceny.

Klíčová slova:

ETC, Toll, DSRC, GNSS, ANPR, LSVA

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)