dizertační práce

Význam obrazu na konci psaného slova

Text práce 2.65 MB

Autor práce: RNDr. Luděk Skočovský, Ph.D.

Ak. rok: 2012/2013

Vedoucí: doc. akad. malíř Vladimír Merta

Oponenti: RNDr. Pavel Popela, Ph.D., doc. akad. soch. Jiří Sobotka, Prof. akad. mal. Vladimír Kokolia

Abstrakt:

Termín obhajoby

3.10.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ateliéry a kabinety FaVU

Studijní obor

Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (UMVP_DP)

Složení komise

prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (předseda)
prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen)
prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen)
doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen)
Doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (člen)
doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen)
RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)
prof. PaeDr. Radek Horáček, Ph.D. (člen)
PhDr. Hana Karkanová (člen)
Doc. ak. mal. Vladimír Merta (člen)
doc. MVDr. Jiří Hynek Kocman (člen)
PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen)

Posudek oponenta
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

prospěl, doporučuje k obhajobě
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 115.48 kB

prospěl, doporučuje k obhajobě
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 166.68 kB

Posudek oponenta
Prof. akad. mal. Vladimír Kokolia

prospěl, doporučuje k obhajobě
Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 250.59 kB