bakalářská práce

Návrh jednodeskového řídicího systému pro model vozidla pohybujícího se v autonomním konvoji

Text práce 1.72 MB

Autor práce: Bc. David Čermák

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Mašek

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídícího systému pro pohyb vozidla v autonomním konvoji. Navrhnutý systém je založen na platformě BeagleBoard-xM. Jediná vstupní periferie je USB kamera a řídící požadavky jsou vysílány prostřednictvím sériové komunikace. Ovládání vozidla je zprostředkováno prostřednictvím mikrokontroléru ATmega16 a funkce je otestována ve vývojovém prostředí AVR Studio 4.19.

Klíčová slova:

Autonomní konvoj, BeagleBoard, řídící systém, ATmega16, UART, PWM

Termín obhajoby

19.6.2013

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)

Hlavním cílem předložené práce bylo navrhnout vestavěný řídicí systém pro řízení modelu vozidla pohybujícího se v semi-autonomním konvoji.

V práci je provedena rozsáhlá rešeršní studie ostatních jednodeskových počítačů, které jsou v současné době k dispozici na trhu. Vlastní řídicí systém je založen na jednodeskovém počítači BeagleBoard. Práce klade důraz především na prozkoumání všech periferií které tento jednodeskový počítač nabízí a pojednává o jejich praktickém využití.

V práci jsou rozpracovány jednotlivé kroky ve kterých probíhala vlastní implementace a testování dílčích částí řídicího systému. Student pracoval samostatně, systematicky a cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Petr Mašek

Předložená bakalářská práce si klade za cíl návrh řídícího systému založeného na jednodeskovém počítači BeagleBoard. Teoretická část pojednává o současných jednodeskových počítačích a hlavně se zaměřuje na vlastnosti jednodeskového počítače BeagleBoard-xM. Zbývající část se zabývá návrhem řídícího systému využívajícího BeagleBoard pro ovládání rychlosti a směru jízdy vozidla pohybujícího se v autonomním konvoji. Práce obsahuje minimální množství pravopisných chyb a překlepů. Cíle práce byly splněny, zadané téma lze považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Známka navržená oponentem: B