bakalářská práce

Dešťové nádrže na stokových sítích

Text práce 12.57 MB Příloha 1.56 MB

Autor práce: Bc. Tomáš Oháňka

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá problematikou provozování a navrhování dešťových nádrží na stokových sítích. Popisuje účel, funkci a využití dešťových nádrží, jejich rozdělení, vybavení, stavební řešení a konstrukce. Dále jsou uvedeny způsoby navrhování a dimenzování. Okrajově jsou zmíněny konkrétní příklady dešťových nádrží a jejich funkce v České republice. Součástí je také modelový příklad výpočtu objemu dešťové nádrže.

Klíčová slova:

dešťové nádrže, akumulační stoky, retence dešťových vod, regulování odtoku, čištění nádrží

Termín obhajoby

11.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Studijní obor

Vodní hospodářství a vodní stavby (V)