bakalářská práce

Láska je, když seš kurva

Text práce 1.86 MB

Autor práce: MgA. Martina Pavelková

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D.

Oponent: prof. Zbigniew Bajek

Abstrakt:

Dokumentární pojednání o manipulaci s lidskými jedinci. Prostřednictvím částí mnou vytvořených předmětů vkládám syrově, násilně, ale především naturálně nové vjemy svým vybraným objektům. Ty jsou pak po určitou dobu pozorovaným objektem a jeho prostředím přirozeně či nepřirozeně přijímány a prostřednictvím fotografické dokumentace v jeho daném teritoriu zachyceny.

Klíčová slova:

láska, kurva

Termín obhajoby

18.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Výtvarná umění

Studijní obor

Průmyslový design (ATD)

Složení komise

akad. soch. Martin Zet (předseda)
doc. MgA. Milan Houser (člen)
doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen)
MgA. Petr Zubek (člen)
prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen)
doc. MgA. Filip Cenek (člen)
MgA. Karolína Kohoutková (člen)
doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen)
doc. Mgr. Irena Armutidisová (člen)
MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D. (člen)
MgA. Anna Balážová (člen)

Známka navržená vedoucím: A

Soubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 91.73 kB

Posudek oponenta
prof. Zbigniew Bajek

Známka navržená oponentem: A

Soubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 157.13 kB