bakalářská práce

Solid Edge - návrh konstrukce podvozku všesměrového mobilního robotu

Text práce 3.65 MB

Autor práce: Bc. Ota Poul

Ak. rok: 2011/2012

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Šoustek

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá návrhem tříkolového a čtyřkolového podvozku pro všesměrové mobilní roboty. Návrh je realizován v CAD software Solid Edge ST4. Výsledkem této práce jsou 3D modely podvozků pro tvorbu dokumentace a následnou realizaci s využitím předem definované motorické jednotky. Pro obě varianty podvozku byla provedena simulace zatížení a vytvořena vizualizace v rámci možností použitého software.

Klíčová slova:

Robot, Mobilní, Podvozek, Všesměrové kolo,  Solid Edge, Pevnostní analýza

Termín obhajoby

19.6.2012

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský (předseda)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Majoritní cíl práce spočíval v návrhu dvou podvozku pro všesměrového mobilního robota. Využit byl 3D modelovací systém Solid Edge, kterým student disponuje prostřednictvím licence svého pracoviště. Cíle práce byly splněny. Formální výtka ohledně rozsahu a kvality zpracování kap. 3. a 4. nemůže ovlivnit majoritní část práce - návrh konstrukce podvozků. V závěru práce je demonstrována pevnostní a modální analýza podvozku, která je rovněž dostupná v přiloženém 3D modelu obou robotů. Kvalitou zpracování 3D modelů jsou tyto podklady vhodné pro tvorbu výkresové dokumentace a následnou výrobu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Šoustek

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření návrhu trojkolového a čtyřkolového podvozku pro mobilní roboty. Student toto zadání bakalářské práce splnil v celém rozsahu. V teoretické části předložené práce je popsána problematika všesměrových podvozků mobilních robotů. Je uveden také popis všesměrových kol a motorických jednotek pro navrhované podvozky  mobilních robotů. Dále byla vytvořena vizualizace obou návrhů pro jejich prezentaci a také byla provedena základní pevnostní analýza. Jako v každé práci se místy vyskytují určité nedůslednosti, jako je nedokonalé grafické zpracování některých obrázků.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A