bakalářská práce

Rozhraní NETBOX Moje Konto pro Android

Autor práce: Bc. Radim Vaculík

Ak. rok: 2010/2011

Vedoucí: Ing. Radek Kubíček

Oponent: Ing. Boris Šuška

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá uživatelským rozhraním pro webovou aplikaci NETBOX Moje Konto pro Android. Cílem práce je vytvořit jednoduché, přehledné a rychlé rozhraní pro zákazníky využívající služby NETBOX. Aplikaci, která nabídne uživateli souhrn svých služeb, mobilní rozhraní pro čtění zpráv, stav vyúčtování nebo přístup ke vzdálenému ovládání televize. Celá mobilní aplikace komunikuje on-line s webovým portálem NETBOX Moje Konto. Design aplikace používá návrhové vzory.

Klíčová slova:

Android, SOAP, XML, Java, Uživatelské rozhraní, Mobilní aplikace, Návrhové vzory

Termín obhajoby

15.6.2011

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Informační technologie (BIT)

Posudek vedoucího
Ing. Radek Kubíček

Posudek oponenta
Ing. Boris Šuška