bakalářská práce

Výběr antivirového programu pro malou firemní LAN

Autor práce: Bc. David Haba

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Cílem mojí práce je objektivně zhodnotit možnosti současných antivirových řešení pro malé firemní LAN sítě. Otestovat jejich funkce, složitost nastavení a ovládání. Dále provést porovnání z hlediska finančních nákladů na pořízení a provozování vybraných antivirových produktů. Na základě těchto zkoumání na konec vybrat nejvhodnější antivirové řešení pro malé LAN firemní sítě.

Klíčová slova:

McAfee

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)