bakalářská práce

WWW stránky pro mezinárodní konferenci

Autor práce: Bc. Michal Svojanovský

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Předložená práce se zabývá řešením informačního systému pro podporu mezinárodní
konference. K řešení byl použit skriptovací jazyk PHP. Z tohoto důvodu se předpokládá HTML výstup a použití webového prohlížeče jako nástroje pro klienta. S použitím tohoto sytému by mělo dojít ke
zrychlení a zefektivnění organizace.

Klíčová slova:

PHP, MySQL, konference

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)