dizertační práce

Metodika riadenia otvorenej organizácie a medzinárodného festivalu sieťovej kultúry Multiplace

FAVUdizertační práceStudent: Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D.Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

Oponenti: prof. akad. soch. Tomáš Ruller, Marta Smolíková, Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

P

Fakulta

Obor studia

Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz

obhájenoSoubor vložený vedoucím Velikost
Posudek vedoucího práce [.pdf] 10.87 kB

obhájenoSoubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 67.29 kB

Hodnocení oponenta
Marta Smolíková

obhájenoSoubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 42.54 kB

obhájenoSoubor vložený oponentem Velikost
Posudek oponenta [.pdf] 90.42 kB