bakalářská práce

Konstrukce jednoduchého autonomního vysavače.

Autor práce: Bc. Roman Očenášek

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Ve své práci se zabývám sestavením a poté naprogramováním zadaného robota sloužícího jako simulátor autonomního vysavače vyrobeného z Lega.
V první části se zabývám problematikou Lega obecně, historií a vývojem Lega se zaměřením na Lego Mindstorms obecně.
V další části se zaměřuji na možnost programování Lega a na programovací prostředí obecně a rozvinuji programovací prostředí Brix Command Center (RCX Command Center). Uvádím zde i mnou vyzkoušené koncepty a uvádím jejich výhody a nevýhody. U funkčního konceptu uvádím i kompletní konstrukci a řešení zadané úlohy.
V závěru se snažím zhodnotit klady ï zápory této konstrukce a použité stavebnice Lego Mindstorms.

Klíčová slova:

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)