bakalářská práce

Interaktivní webové aplikace vytvořené pomocí technologie Adobe Flash - TEORIE KÓDOVÁNÍ

Autor práce: Ing. Petr Minář, Ph.D.

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Bakalářská práce bude interaktivním způsobem prezentovat vybrané části problematiky teorie kódování. Základním prostředkem pro praktickou realizaci bude systém Adobe Macromedia FlashMX/8, respektive objektový jazyk ActionScript 2.0

Klíčová slova:

Šifrovací mřížka, RSA, CRC, Flash 8,  Action script 2.0

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)