bakalářská práce

L-systémy a systémy iterovaných funkcí – popis a realizace v prostředí Matlab

Autor práce: Mgr. Robert Zálešák

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Práce se zabývá dvěma třídami fraktálních objektů označovaných jako L-systémy a systémy iterovaných funkcí. Je proveden jejich stručný popis včetně rešerše týkající se základních pojmů z oblasti fraktálů. Dále je provedena jejich praktická realizace s využitím matematického softwaru Matlab. Pro geometrickou interpretaci fraktálů vytvořených pomocí L-systémů je využito tzv. želví grafiky. IFS fraktály jsou vytvářeny s využitím algoritmu náhodné procházky. Na závěr je provedena pokročilá vizualizace a to s využitím programu POV-Ray.

Klíčová slova:

Fraktály, Lindenmayerovy sytémy (L-systémy), systémy iterovaných funkcí (IFS), želví grafika, algoritmus náhodné procházky (RWA)

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)