bakalářská práce

Aplikace testovacího modulu e-learningového systému vytvořené pomocí technologie Java – teorie informace a kódování

Autor práce: Bc. Petronela Kaničková

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Náplní této bakalářské práce je pomocí technologie Java realizovat klient aplikace, které jsou schopny pracovat jak samostatně, tak ve spolupráci s e-learningovým systémem a pokusit se realizovat testovací modul s lexikograficky heterogenním systémem odpovědí.

Klíčová slova:

e-learning, Java, informace, kódování, aplet

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)