bakalářská práce

Pilotní Klient/Server aplikace testovacího modulu e-learningového systému

Autor práce: Bc. Adrian Benko

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá realizací jednoduchého klientského rozhraní k testovacímu modulu e-learningového systému. Realizace je zaměřena zejména na předmět teorie informace a kódování. V práci jsou popsány hlavní výhody a nevýhody e-learningu, jak pro organizaci, tak i pro studenta a charakteristiky některých současně známých systémů. Další část se zabývá návrhem datových struktur a implementací řešení s použitím webových technologií.

Klíčová slova:

informace, kódování, e-learning, modul, PHP

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)