diplomová práce

Gramatická evoluce – aplikace a implementace v jazyce Java

Autor práce: Ing. Jiří Pauer

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Diplomová práce pojednává o gramatické evoluci a její implementaci v jazyce Java
a možností použití v prostředí Matlab. Dále se zabývá testováním v kontextu paralelní
optimalizace s jednotnou výměnou dat. Ta je realizována pomoci XML struktur a
testována na problematice symbolické regrese.

Klíčová slova:

BNF, Gramatická evoluce, XML, Distribuovaný systém výpočtů

Termín obhajoby

13.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-01)

Složení komise

prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)