bakalářská práce

Minimalizace logických funkcí

Autor práce: Ing. Petr Janda

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Práce se zabývá popisem obecných pravidel Booleovy algebry a také popisem dostupných minimalizačních metod, které se často používají v elektrotechnice a automatizaci k sestavení logických řídících obvodů. V návaznosti na teoretickou část byl v programovacím jazyku Delphi vytvořen program pro minimalizaci logických funkcí pomocí Qiune-McCluskeyho algoritmu. Program MLF by měl sloužit pro zjednodušení navrhování logických obvodů.

Klíčová slova:

minimalizace, algoritmus, logická funkce, Qiune-McCluskeyho algoritmus, Booleova algebra

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)