diplomová práce

Překladač procedurálního jazyka do zásobníkového mezikódu

Autor práce: Ing. Josef Vágner

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tento dokument popisuje proces vývoje a implementace překladače jednoduchého programovacího jazyka s použitím nástrojů pro generování lexikálního a syntaktického analyzátoru. Vývoj takového překladače je dobrým příkladem systematické aplikace technik OOP/strukturovaného programování při návrhu a implementaci netriviálního programu. Dalším cílem je všeobecný úvod do problematiky struktury, činnosti a tvorby překladačů. Její zvládnutí umožní hlubší pochopení problematiky umění programování ve vyšších programovacích jazycích. Zároveň se programátorovi zjednoduší pohled na celkový proces návrhu složitých systému pro specifické aplikace.

Klíčová slova:

Překladač, kompilátor, interpretr, byte kód.

Termín obhajoby

13.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-01)

Složení komise

prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)