diplomová práce

Analýza síťového provozu

Autor práce: Ing. Antonín Kolísek

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Cílem této diplomové práce je navržení vhodného řešení pro analýzu počítačové sítě na
serverech pracujících pod OS GNU/Linux a vytvořit počítačový program (v programovacím jazyce
ANSI C). Teoretická část této práce je věnována metodám jak získat správné a dostatečné informace o
veškerém dění v počítačové síti o službách serveru a využití přenosového pásma pod operačním
systémem GNU/Linux. Navržené metody a algoritmy demonstrují obecné postupy analýzy a můžou
být použity v jiných aplikacích podobného typu.

Klíčová slova:

Linux, TCP/IP, ANSI C, monitoring sítě, počítačová síť, BSD Sockety

Termín obhajoby

13.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-01)

Složení komise

prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)