bakalářská práce

WWW aplikace pro podporu organizace výuky Informatika I

Autor práce: Ing. Tomáš Fritz

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá realizací WWW aplikace umožňující evidenci plnění povinností, které jsou kladeny na studenty během studia předmětu Informatika I, nutných k udělení klasifikovaného zápočtu. Práce obsahuje postupy analýzy, návrhu a implementace aplikace. Jsou zde také uvedeny technologie, které byly použity při jejím vzniku a funkční popis vytvořeného řešení, který může sloužit jako manuál.

Klíčová slova:

WWW aplikace, evidence povinností, výuka Informatiky, PHP,  informační systém Herodis.

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)