bakalářská práce

WWW aplikace pro správu dat popisujících plánky budov FSI

Autor práce: Ing. Petr Morávek

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Následující bakalářská práce je zaměřena na zobrazení a editaci plánků areálu Fakulty strojního inženýrství. Samotné plánky již fungují na fakultních webových stránkách, protože neexistuje rozhrání pro pohodlnou a jednoduchou editaci (např. po různých stavebních úpravách v budovách fakulty). Zmiňovaný editor je předmětem této práce.

Klíčová slova:

Webová aplikace, informační systém, PHP, SQL, plánky budov FSI, editor místnosti, editor dveří.

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)