diplomová práce

Počítačová síť kulturní, vzdělávací a informační organizace

Autor práce: Ing. Tomáš Kobylarz

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce pojednává o analýze, návrhu a vybudování bezdrátové datové sítě oganizace KVIZ Třebíč a dohledové aplikace, která bude síť monitorovat.

Klíčová slova:

LAN, VLAN, FSO, RF, RSTP, QoS, SNMP, TCP-IP, NAT, NAPT, Ethernet

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Dr. Ing. Alexandr Štefek (člen)