diplomová práce

Školní informační systém

Autor práce: Ing. Radim Bublík

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce řeší uceleným způsobem tvorbu moderního, bezpečného informačního portálu konkrétní státní středoškolské instituce formou integrace stávající staticky orientované webové prezentace s nově doprogramovaným dynamickým obsahem a nastiňuje i způsob začlenění dynamických výstupůz komerčního informačního systému (SAS), k němuž dojde v nejbližším období. Od nového školního roku (2007/2008) bude tento portál zpřístupněn pro konkrétní praktické využití.

Klíčová slova:

Školní informační systém, školní informační portál, informační systém pro školy.

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Dr. Ing. Alexandr Štefek (člen)