bakalářská práce

Návrh programu pro přípravu testovacích dat

Autor práce: Bc. Zdeněk Křepela

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato práce představuje literární rešerši v oblasti návrhu programu pro přípravu testování dat. Cílem práce je navrhnout metodiku pro podporu generování testovacích dat na základě principu Black Box Testing a navrhnout její počítačovou podporu.

Klíčová slova:

Testování, Vývoj software, Generátor testovacích dat, Testování Černé Skříňky

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaEznamka

Klasifikace

E

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)