bakalářská práce

Aplikace produktu VISIO k popisu modelů pro automatizaci

Autor práce: Bc. Helena Dalešická

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Bakalářská práce pojednává o využití produktu MS VISIO v průběhu analýzy a návrhu automatizačních procesů.

Klíčová slova:

Automatizace, návrh, počítačová podpora, produkt VISIO.

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)