bakalářská práce

Tvorba formací skupiny mobilních robotů

Autor práce: Ing. Marek Klvaňa

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato práce, se  zabývá principy, které udržují formace skupiny mobilních robotů. Toto téma je zajímavé především z důvodu, že mobilní roboty pracující ve formaci mohou být efektivními pomocníky, kteří mohou být užitečně využiti v mnoha oblastech každodenního života.

Klíčová slova:

Plánování, řízení, udržování, formace,  trajektorie, porovnání

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)