bakalářská práce

Bezdrátová technologie Wi-Fi

Autor práce: Bc. Vladimír Báča

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Cílem bakalářské práce je přiblížit problematiku bezdrátových sítí Wi-Fi. Popsat princip jejich fungování, z čeho se skládají a jaké technologie jsou využívané při jejich budování. Dále zde popisuji jednotlivé standardy, které se v dnešní době používají pro přenos dat. Jedna kapitola je věnována anténám. Ty tvoří pro bezdrátové sítě základní kritérium jejich výstavby. Nedílnou součástí každé sítě je možnost jejího zabezpečení. Z tohoto důvodu se i já zde zabývám různými technologiemi zabezpečení, a to od těch nejjednodušších až po ty nejsložitější a zároveň nejkomplexnější. Jako doplněk jsem zvolil několik základních pravidel pro zabezpečení malé domácí sítě.

Klíčová slova:

Wi-Fi, bezdrátový, sítě, standardy.

Termín obhajoby

19.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B2339-00)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)