bakalářská práce

Použití bezdrátových technologií pro komunikaci v mobilní robotice

Autor práce: Ing. Pavel Nekula

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

V této práci je provedena detailní rešerše bezdrátových technologií, které lze aplikovat při přenosu dat mezi mobilními roboty a PC nebo mezi mobilními roboty navzájem. Dalším cílem bylo detailní srovnáni jednotlivých technologií a návrh konkrétní vhodné technologie s ohledem na velikost a další schopnosti a vlastnosti konkrétního robota. Posledním ze stanovených cílu bylo navrhnout skupinu komunikačních modulů pro již jmenovanou skupinu bezdrátových technologií a v závěru porovnat jejich základní parametry.

Klíčová slova:

Mobilní robot, bezdrátové technologie, IrDA, Bluetooth, ZigBee, WiFi

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)