bakalářská práce

Možnosti využití Bluetooth komunikace pro mobilní robotiku

Autor práce: Bc. Michal Neuvirt

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je podrobně se seznámit s komunikačním standardem Bluetooth, typy modulů, jejich strukturou a možnostmi uplatnění pro mobilní robotiku.

Klíčová slova:

Mobilní robotika, Bluetooth, technologie, modul, přenos, třída, vlastnosti

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (předseda)
doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)