bakalářská práce

Algoritmy pro hledání cesty

Autor práce: Ing. Michal Pavliš

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá přehledem a vysvětlením principů algoritmů pro hledání cesty, jak neinformovaných, tak informovaných. U každého algoritmu jsou uvedeny jejich vlastnosti, výhody a nevýhody. Dále je uvedena reálná aplikace těchto algoritmů na příkladu robotu v bludišti pro soutěže Micromouse, kde jsou vysvětleny obvyklé a základní metody jak bludiště řešit ve smyslu nejkratší a nejrychlejší cesty.
Výstupem bakalářské práce jsou názorné prezentace funkce jednotlivých algoritmů pro výukové účely v Microsoft PowerPointu.

Klíčová slova:

Algoritmy pro hledání cesty, neinformované metody prohledávání, informované metody prohledávání, Micromouse.

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)