diplomová práce

Realizace firemního informačního systému

Autor práce: Ing. Jiří Fejfar

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Cílem diplomové práce je realizovat část informačního systému zajišťující sběr a vyhodnocení dat souvisejících s řízením kvality. V teoretické části práce je přehled stavu firmy v oblasti toku dokumentů a informací, který slouží jako základ pro návrh celého informačního systému vyhovujícího potřebám firmy. Dále jsou popsány použité informačních technologie s důrazem na jejich nové vlastnosti. V aplikační části je popsána realizace modulu řízení jakosti.

Klíčová slova:

Informační systém, web, návrh, realizace, TQM

Termín obhajoby

13.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
prof. Ing. Vladimír Řeřucha, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (člen)
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen)
doc. Dr. Ing. Alexandr Štefek (člen)