diplomová práce

Optimalizace síťového přepínače pomocí neuronové sítě

Text práce 1.5 MB

Autor práce: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D.

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá řešením problému prioritního  síťového  přepínače,  jehož model  byl vytvořen v prostředí C++. Úloha optimálního přepínání je řešena pomocí několika umělých  neuronových sítí, které jsou popsány, navzájem porovnány, a je vyhodnoceno, která se pro daný problém hodí lépe. Výsledkem práce  je model  přepínače  a  srovnání časové  náročnosti  při  řešení  optimalizačního  problému  pomocí  umělé  neuronové  sítě. Tato diplomová práce byla zpracována v rámci vědecko–výzkumného záměru MSM 0021630529 Inteligentní systémy v automatizaci.

Klíčová slova:

neuronová síť, síťový prvek, optimalizace, Hopfieldova síť, Kohonenova síť, síť Competitive

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-00)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)